Investera i en hållbar framtid - tillsammans gör vi skillnad.

Solcellspark utanför skånska Hörby

Henset 7346, Hörby

Här planeras en ny markbaserad solcellsanläggning på strax under 255kW. Bra förutsättningar med skuggfritt läge på 0,5 Hektar.

Ange e-post för att läsa mer:Varför måste jag ange min e-post för att se detta projekt?

Köp solceller och producera solel på taket till Create The Loop

Odarslövs mölla 274 Lund

Nu har du som hyresgäst i Create The Loop chansen att köpa egna solpaneler och producera din egen el direkt på taket och samtidigt få en miljöbonus!

Ange e-post för att läsa mer:Varför måste jag ange min e-post för att se detta projekt?

Pilotanläggning med Bjärefågel

Påarpsvägen 25 Båstad

En pilotanläggning på 35kW planeras på en lagerbyggnad hos Bjärefågel för att försé deras verksamhet för kycklinguppfördning med lokal solel.

Ange e-post för att läsa mer:Varför måste jag ange min e-post för att se detta projekt?

Risker?

Vid en investering via Aktier utbetalas avkastningen oftast genom aktieutdelning. Det finns dock flera risker som kan påverka Projektägarens verksamhet negativt och det kan inte garanteras att Bolaget kan prestera ett resultat som möjliggör utdelningen.