Vanliga frågor

Svar: - Genom att köpa så många solpaneler som motsvarar din årsförbrukning på el och bli din egen solelproducent så har du i praktiken klimatkompenserat din elförbrukning och utsläpp av koldioxid med flera ton per år med svensk solel, vilket är fantastiskt ur ett miljöperspektiv. Är du företagare så lovar jag dig att dina kunder sätter ett högt värde på det! Du stärker din gröna profil helt enkelt. - Att dessutom få ta del av de intäkter som dina paneler tjänar åt dig ger ett värdefullt tillskott i kassan varje år utan att du behöver göra någonting däremellan. - Sist men inte minst, du slipper krånglet att skaffa dig en egen solcellsanläggning som ändå förmodligen inte kommer täcka upp för mer än en liten del av din årskonsumtion. Och om om du får för dig att flytta så "har du alltid med dig din solcellsanläggning".
Det är investerarna som tillsammans kommer att äga solcellsanläggningen och där Unisol kommer att ansvara för den löpande förvaltningen med solcellsanläggningen i drift.
Alla investeringar innebär en risk. Du kan läsa mer här: https://www.unisol.se/risker/
I den mån det finns en köpare av din andel har du möjlighet att sälja din andel av solcellsanläggningen. Sökandet efter ny köpare kan du antingen göra själv eller så hjälper vi dig med det. Vi tar kontinuerligt emot intresseanmälningar för nya och pågående projekt.
Solcellsanläggningen genererar el som antingen säljs på elnätet eller till den som konsumerar elen. Dessutom erhålls intäkter för elcertifikat, ursprungsgarantier och nätförluster som erhålls för den producerade solelen.
Hur mycket man kan tjäna på en solcellsanläggning per år beror på flera saker som hur stor anläggningen är, hur elen används, om den säljs direkt på elnätet eller om den används direkt osv. Men det beaktat och med reservation för variationer har vi som målsättning att med vår unika modell för samfinansiering öka den genomsnittliga avkastningen från 1-3% till 6-8% med en återbetalningstid på 10-15 år.