Solens ljus är i grunden källan till all energi – och därmed liv – på jorden.

Solenergin är ursprunget till den energi som utvinns ur såväl fossila- som biobränslen, vattenkraften, vindkraften och till viss del geotermisk energi. Att kunna ta till vara på denna enorma energireserv direkt är på många vis smartast och mest hållbart. Men att producera el direkt från solen är ändå historiskt nytt med start på 1950-talet.

Det vanligaste produktionssättet är solel genom solceller. De omvandlar ljuset direkt till elenergi med hjälp av så kallat halvledarmaterial. När solljuset träffar cellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Kopplar man en ledning mellan fram- och baksida får man ut en ström.

Solcellerna blir allt mer effektiva, det vill säga minimerar energiförlusten i produktionen av el. Utvecklingen de senaste åren har gått rekordartad och det som vi idag ser som krångligt tror vi framtida generationer kommer se som helt självklart. Att gräva djupt under jordens eller havsytan efter fossilerat organiskt material, skapad för miljontals år av solenergin, kommer upplevas som vansinne. Särskilt med tanke på följderna av fossil förbränning på vårt globala klimat.

Läs mer på:

www.svensksolenergi.se

www.energikunskap.se