Så funkar det

1. Vi letar rätt på takytor och markområden som har störst potential att omvandlas till lönsamma solcellsanläggningar.

 

2. Vi räknar ut hur mycket solel som går att producera, hur mycket det kommer att kosta och hur mycket av projektet som behöver delfinansieras av Unisol för att den förväntade avkastningen gentemot investerarna skall bli tillräckligt hög för att vara intressant för flertalet. Läs mer nedan om hur vår unika modell för samfinansiering fungerar.  Projekten publiceras sedan här.

 

3. Du kan nu reservera ett antal solpaneler i det projekt som bäst faller dig i smaken, kanske det som är närmast där du bor, eller den som är närmast i tiden för att byggas, det avgör du.

 

4. När samtliga solpaneler är reserverade för ett projekt är det fullfinansierat och vi gör då en förfrågan om bindande anmälan och tar in pengarna från samtliga andelsdelägare.

 

5. För pengarna bygger vi solcellsanläggningen och driftsätter den. Du kan följa arbetet från vår portal och när driftsättning görs kommer du se hur mycket solel dina andelar producerar direkt från din mobil.

 

6. Vi sköter därefter löpande drift och underhåll av anläggningen för att se till att den producerar så mycket solenergi som möjligt och ser till att vinsten fördelas ut rätt efter hur många paneler man äger i anläggningen.

Unik model för samfinansiering skapar tillräcklig lönsamhet

Vår unika modell för samfinansiering gör det tillräckligt attraktivt för dig som väljer att investera i Unisols projekt. Anledningen är att Unisol själva investerar andelar i solcellsanläggningen med lägre krav på avkastning, vilket gör att den delen av investeringen som kommer från externa investerare ger en tillräckligt hög lönsamhet, enkel matematik. På så sätt gör vi solcellsinvesteringar tillräckligt intressanta för att det stora flertalet faktiskt skall välja att investera och därmed blir fler solcellsanläggningar byggda, bra för miljön och för plånboken.

Se bilden intill som exempel på hur fördelningen av investerare kan se ut för våra projekt.Du är du med och bidrar till att mer lokal solel produceras, var du vill, och hur mycket du vill. Enkelt, eller hur!

Dessutom är det mycket roligare att göra det tillsammans, då lär man sig mer och lär dessutom känna andra som tycker solenergi är det bästa som finns.

Här ser du vilka projekt du kan köpa paneler i just nu:

Våra projekt