Om oss

Unisol grundades under 2017 som en spin-off från energibolaget E.ON efter att under ett halvår varit med i deras accelerator Agile.

Unisol erbjuder en ny modell för att möjliggöra en snabbare – och mer lönsam – expansion av solkraft på svenska tak- och markfastigheter. Tak- och markytor som idag är helt outnyttjade för att skapa samhällsnytta och ekonomiska värden.

Potentialen är enorm. Endast en bråkdel av svenska tak- och markytor som är lämpliga för produktion av förnybar solel används idag.

Detta får du av Unisol som fastighet- eller markägare:

 • Utveckling av lönsamma solcellsprojekt som investering.
 • Paketering av solcellsprojekt utan merjobb, bekymmer eller kostnad för dig.
 • Härproducerad förnybar energi rakt in i din verksamhet.
 • Stärkt hållbarhetsprofil för din fastighet, ditt bolag och investering.

 Detta får du av Unisol som investerare:

 • En lönsam grön investering.
 • Engagemang i en global utmaning - genom lokalt gemensamt ägande.

Det här är vi som grundade Unisol

Martin Lindholm

Civilingenjör med 10 års branscherfarenhet av förnybar energi. Senast som affärsutvecklare inom markbaserad solenergi på E.ON.

 • Val av teknik
 • Produktionsanalys
 • Identifiering av parametrar i en anläggning som skapar lönsamhet.
 • Design och layout av en anläggning.
 • Installation, drift och underhåll.


Carl Andersson

Civilekonomen med spets inom finansbranschen. 

 • Finansiell paketering.
 • Prospektering för bästa lönsamhet.
 • Strukturering för att maximera nyttan av stödsystem.
 • Extern finansiering.
 • Budgetering, kalkylering och finansiell uppföljning.


Per-Erik Persson

Hållbarhetsexpert med kommunikationsbakgrund.  Arbetat med många stora svenska företag för att öka engagemang, affärsutveckling och lönsamhet.

 

 • Skapa ekonomisk lönsamhet av gröna och sociala investeringar.
 • Bygga varumärken genom trovärdig och transparent storytelling.
 • Engagera kunder/medlemmar /hyresgäster i delägarskap –crowdfunding.
 • Marknadsföring och strategisk kommunikation.


Att kunna producera egen solel skall vara lönsamt och vara möjligt för alla, inte bara de som har råd eller har tillgång till ett bra tak.
- Martin Lindholm