Har du tillgång till tak- eller markytor lämpliga för solceller?

Unisol letar löpande efter lämpliga platser för etablering av nya solcellsanläggningar.

Har du ett tak på en kommersiell fastighet eller oanvänd större markyta som du tror kan lämpa sig för solceller?

Osäker på om taket eller markytan är lämpligt och en anläggning kan bli lönsam?

Behöver du hjälp med projektering och eller finansiering?

Hur säkerställer du en bekymmersfri installation och drift?

Vill ni dra ert gröna strå till stacken och stärka er verksamhets hållbara profil?

Välkommen att ta kontakt med oss på Unisol för att få hjälp med att bedöma om ditt tak eller markfastighet är lämpligt för etablering av en solcellsanläggning.


Dessa grundkriterier har vi för att projekten ska ha goda förutsättningar att realiseras med god lönsamhet.

 

Takytor:

 

 • Kommersiella fastigheter
 • Hög elförbrukning > 500 000 kWh/år
 • Jämn elförbrukning över året/månad/dag
 • Stora takytor >500 kvm
 • Lättillgänglighet för montering.
 • Platta tak, alternativt i riktning mot söder eller väster

 

Markytor:

 

 • Generell lämplighet för solceller, dvs. plant, skuggfritt och begränsat med träd eller buskar.
 • Närhet till elanslutning.
 • Helst ej detaljplanerat område.
 • Minst 1 hektar markyta.
 • Lågt värde för alternativanvändning.